Jaś Olczak

  15 sierpnia 2005
29 grudnia 2008

Jaś Olczak
Księga Kondolencyjna »
List »
Zdjęcia »
Historia Jasia »
Sąd Karny (2013-2015) »
Rozprawa odwoławcza (2016) »
Sąd Najwyższy (2017) »
Sąd Okręgowy Wydział Karny Odwoławczy (2017) »
Sąd Karny (2018) »
Izba lekarska (2012-2019) »
Informacje w mediach:
2009 »  2012 »
2013 »  2014 »
2015 »  2016 »
Wydruk »

Izba Lekarska

  • W listopadzie 2012 roku w Okręgowym Sądzie Lekarskim zapadło rozstrzygniecie, w wyniku którego dwóch lekarzy otrzymało upomnienie, a jeden naganę.

  • 05.07.2013 godz. 13:00. W wyniku rozprawy w Naczelnym Sądzie Lekarskim kara upomnienia dla lekarki została podniesiona do nagany. Pozostałe kary (upomnienie i nagana) zostały podtrzymane. Sprawę czwartego z lekarzy skierowano do Okręgowego Sądu Lekarskiego do ponownego rozpatrzenia.

  • W dniu 08.05.2014 odbyła się rozprawa kasacyjna przez Sądem Najwyższym. Skargę złożyła lekarka, której kara została podniesiona z upomnienia do nagany. Sąd Najwyższy oddalił kasację utrzymując wyrok z NSL w mocy.

  • W dniu 13.07.2017 w Okręgowym Sądzie Lekarskim zapadło rozstrzygniecie uniewinniające lekarza skazanego prawomocnie przez Sąd Karny (wyrok z 20.06.2016)

  • W dniu 06.12.2017 w Naczelnym Sądzie Lekarskim zapadło rozstrzygniecie w rozprawie odwoławczej. Sprawa uniewinnionego lekarza przez Okręgowy Sąd Lekarski (skazanego przez SK) została przekazana do ponownego rozpatrzenia. (NSL Rep. 195/OUW/17)

  • 06.12.2018 w siedzibie Okręgowego Sądu Lekarskiego była planowana rozprawa w sprawie uniewinnionego lekarza. Rozprawę odwołano.

  • 10.02.2019 zapadło rozstrzygnięcie w sprawie uniewinnionego lekarza. Sprawę oddalono ze względu na przedawnienie.
aktualizacja 16.02.2019

do góry strony, menu »     Copyright (c) JasOlczak.pl (2009-2019)