Jaś Olczak

  15 sierpnia 2005
29 grudnia 2008

Jaś Olczak
Księga Kondolencyjna »
List »
Zdjęcia »
Historia Jasia »
Sąd Karny (2013-2015) »
Rozprawa odwoławcza (2016) »
Sąd Najwyższy (2017) »
Sąd Okręgowy Wydział Karny Odwoławczy (2017) »
Sąd Karny (2018) »
Rozprawa odwoławcza (2019) »
Izba lekarska (2012-2019) »
Informacje w mediach:
2009 »  2012 »
2013 »  2014 »
2015 »  2016 »
Wydruk »

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście
Wydział Karny, 2018

II K 105/18

Jaś żył 3 lata 4 miesiące i 14 dni, a termin pierwszej rozprawy wyznaczono na 4 lata, 1 miesiąc i 23 dni po śmierci (21.02.2013) ... Wyrok zapadł 13.10.2015: czworo lekarzy winnych, dwoje uniewinnionych.
Rozprawa odwoławcza w Sądzie Okręgowym, przeprowadzona w wyniku kasacji w Sądzie Najwyższym, zakończyła się w październiku 2017.

Po 8 miesiącach rozpoczęło się ponowne rozpatrzenie sprawy przeciwko dwojgu uniewinnionym lekarzom w Sądzie Rejonowym Warszawa-Śródmieście. Lekarze 19.12.2018 zostali uznani za winnych i skazani na grzywnę.

Kalendarz rozpraw:

 1. 27.06.2018 godz. 09:00 sala 244
  rozprawa odbyła się, ustalono plan kolejnych posiedzeń
 2. 27.07.2018 godz. 09:00 sala 244
  rozprawa odbyła się, odczytano zeznania oskarżonych
 3. 27.08.2018 godz. 09:00 sala 258
  rozprawa odbyła się, zeznania świadków
 4. 03.10.2018 godz. 09:00 sala 258
  rozprawa odbyła się, zeznania świadka
 5. 05.10.2018 godz. 09:00 sala 244
  rozprawa odwołana
 6. 23.11.2018 godz. 13:30
  rozprawa przesunięta na prośbę adwokata
 7. 06.12.2018 godz. 13:30 sala 242
  rozprawa odbyła się, mowy końcowe
 8. 19.12.2018 godz. 15:00 sala 258
  rozprawa odbyła się, ogłoszenie wyroków: lekarzy winni, skazani na grzywnę


aktualizacja 20.12.2018

do góry strony, menu »     Copyright (c) JasOlczak.pl (2009-2019)